Yeni Kitabımız…. Nöroplay Yöntemini anlatıyoruz.

Otizm Kitabımız

 

Otizmde erken müdahale programlarının bir çoğu terapistlerin çocukla yoğun olarak çalışması mantığı üzerine kurulmuştur. Peki ev temelli görece çok daha seyrek terapist ziyareti içeren Nöroplay gibi bir program başarılı olabilir mi? Evet… Nöroplayin etkinliği dikkat çekicidir.
Bu kitap çocuğunuzu otizmden korumak ve otizm tanısı aldıktan sonra bu durumla mücadele etmek için size kıymetli bir yöntem öğretiyor. Ülkemizin en uzak köşesindeki bir çocuğa dahi ulaşabilecek basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem. En ince ayrıntısına kadar, biz kliniğimizde nasıl uyguluyorsak öyle yazdık.
Sizi oyuna davet ediyoruz. Doğru oyuna. Nöroplay Yöntemine…

Bu Çalışma da Bizden… Otizm ve Uyku Sorunları

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

Otizm uyku, otizm d vitamini Otizmde uyku sorunları ve D vitamini ilişkisi

Meslektaşım Serhat Güler’in önderliğinde yürüttüğümüz çalışmamızda Otizmli çocuklarda uyku sorunlarının sıklığını ve bunları D vitamini düzeyleri ile ilişkisi araştırdık. D vitamini eksikliği ve uyku sorunları arasındaki ilişki daha öncesinde de başka durumlarda bildirilmekteydi.

Bizim çalışmamızda  otizmli çocukların yüzde 68’inde  düşükD vitamini düzeyleri, yüzde 78’inde ise uyku sorunları saptadık.

Tedavi öncesi düşük D vitamini düzeyi olan çocuklarda uyku sorunları daha belirgindi.

Çocuklara yeterli D vitamini tedavisi verdikten sonra ise uyku sorunlarında anlamlı azalma gözlemledik.

Uyku sorunları olan otizmli çocuklarda D vitamini takviyesi ucuz ve zararsız bir tedavi olasılığı olarak gözükmektedir.

Doç Dr Barış Ekici, cocuk-norolojisi.com

View original post

Otizm Tedavisinde Esrar Kullanımı…

Otizm doktoru, doç dr barış ekici, otizm tedavisi, otizm tanısı

Amerika’da son yıllarda daha yoğun şekilde gündeme gelen tıbbi-yasal bir durum var.
Tıbbi Esrar Kullanımı
Esrar yani marihuanna, santral sinir sistemi üzerinde etkileri olduğu hepimizce bilinen bir bitki. Yirminci yüzyılın başında tıbbi amaçla yaygın olarak kullanılsa da yeni ilaçlar ve yasal düzenlemeler doktorların tedavide esrar kullanmasına engel olmuştur.
İlerleyen yıllarda önce kemoterapiye bağlı mide bulantısında sonra da ağrı ve AİDS’li hastaların kilo kaybını engellemek için yararlı olabileceği gösterilmiştir. Son yıllarda ise epilepsi başta olmak üzere nörolojik hastalıklarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Hasta ailelerinin artan baskıları sonucu çeşitli eyaletlerde denetim altında tıbbi amaçlı esrar yetiştirilmeye ve satılmaya başlamıştır.
Esrarın çocuklarda kullanımı gittikçe ailelerin ilgisini çeken bir konu olduğu için bugünlerde Amerika’da tartışılmaktadır. Özellikle dirençli epilepsi ve ağır otizm gibi tedavisi olmayan durumlarda kullanımı ailelerin baskısıyla artmaktadır. Bu konu ile ilgili en dikkat çekici olgu ise kendine ciddi şekilde zarar veren otistik bir çocuk hakkında basına yansıyan haberlerdir.
Tuberoskleroz nedeniyle ağır otizmi olan, kafasını duvara vurarak ve yüzüne eliyle vurarak kendine ciddi şekilde zarar veren 8 yaşında bir erkek çocukda kullanılan tedavi seçeneği anlatılmıştır. İlaç tedavileriyle bu sorunu aşamayan ailesinin denemek istemesi üzerine tıbbi esrar kullanımyla bu davranışlarda dramatik düzelme sağlanmıştır. Çocuğun hastalığı iyileşmese bile aileye çok üzüntü veren bir durumda tıbbi esrar işe yaramıştır.
Son dönemlerdeki bu tartışmaya Amerikan Pediatri Akademisi de dahil olmuş ve esrarın uzun süreli kullanımının beyine zarar verebileceği ve bağımlılığa yol açabileceği uyarısında bulunmuş, bu konuda yeterli bilimsel kanıtın olmadığını vurgulamıştır.
Zor durumlarda insanların farklı bakış açıları geliştirip sorunlarını çözebilmesine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ama bizim ülkemiz için şimdilik zor bir tedavi seçeneği.
İyi Günler
Doç Dr Barış Ekici

Alzheimer İlaçları Otizmde Kullanılabilir mi?

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

otizmdoktoru, pediatrik nöroloji, çocuk nörolojisi Pediatrik Nöroloji Kliniği

Otizm spektrum bozukluğu Amerikada 68 çocuktan birinde görülüyor. Bu kadar sık görülen bir hastalık için Amerikan İlaç Denetim Birimi sadece risperdon ve aripiprazol için kullanım onayı vermektedir. Bu iki ilacında otizmin ana şikayetlerine değil, huzurusuz ve hırçınlık için faydalı olduğu biliniyor. Bu durum Amerikada bile otizm için onaylanmamış ilaçların bu çocuklarda kullanılmasına yol açıyor, ki bunların bir kısmı aslında Alzheimer için üretilen ilaçlar. Alzheimer ile Otizm arasında benzerlikler olabileceği bir süredir tartışılan bir konu.

Otizmli hastaların beyin dokuları incelediğinde kolinerjik sisteme ait bozukluklar tespit ediliyor. Özellikle nikotinik reseptör adı verilen yapıların miktar veya fonksiyon kaybı suçlanıyor. Glutamat metabolizması ile ilgili olarak, beyinde artmış glutamat piklerinin sosyal iletişim ve etkileşim bozukluğuyla ilişkili olduğu öne sürülüyor.

Çalışmalar özellikle iki molekül üzerinde yoğunlaşıyor. Galantamine ve Memantine.

Galantamine asetilkolinesteraz inhibitörü ve nikonitik reseptör antagonisiti. Beyinde azalan asetil kolini artırıyor ve nikotinik reseptörleri uyararak, kolinerjik sistem dengesizliğini gideriyor. Risperidonla beraber kullanılabileceğini düşünen…

View original post 40 kelime daha

Otizmde bulmacanın bir parçası Folat mı?

Otizmde bulmacanın bir parçası Folat mı?barış ekici, burineks, Gaps diyeti, otistik çocuk, otizm, otizm doktoru, otizm nasıl anlaşılır, otizm tedavisi, otizm testi

Otizm spektrum bozuklukları tanısı alan çocukların sayısı çığ gibi büyürken, nedenleri hakkında bilim insanları da nefes almadan çalışıyor.

Son zamanlarda otizmli çocuklarda folat metabolizma ve taşıyıcı bozukluğunun sağlıklı çocuklara oranla çok daha sık görüldüğü ortaya konuldu. Folat bir çok biyokimyasal ve yapısal mekanizmada önemli rolleri olan bir vitamin.  Tanımlanan durumun tam adı ise serebral folat eksikliği, yani beyinde folat vitamini eksikliği.  Folat metabolizma bozukluğunun otizm benzeri bir tabloya yol açtığı zaten biliniyordu, fakat beyine folat taşıyan mekanizmaların otizmli çocukların çoğunda bozuk olduğu yeni saptandı.

Otizm spektrum bozukluklarının sıklığı son yıllarda artıyor, Benzer şekilde otoimmün hastalıklarda artış gösteriyor. Çocuklarımız gittikçe artan sıklıkta alerji bulguları gösteriyor. Bir çok aile inek sütü alerjisiyle uğraşıyor. Benzer şekilde otizmli çocuklarda  beyne folat taşıyan mekanizmanın alerji benzeri bir durum nedeniyle çalışmadığı gösterildi.

Daha çarpıcı olan ise bu çocuklara beyne başka şekilde girebilen folat türevleri verildiğinde ise dramatik yanıtlar elde edilmesi. Özellikle alerjik testleri pozitif çıkan çocuklarda otizm belirtilerinin tamamen gerileyebileceği bildirilmiş.

Bunlar umut veren fakat oldukça yeni bulgular. Daha büyük çalışmalarla kontrol edilmesi gerekli. Peki beklemeden bu ilaçları kullanabilir miyiz diye merak ediyorsanız…

Sonuçta yan etki profili düşük bir vitamin olan folat türevlerinin denenebileceğini düşünüyorum…

Moleküler Otizm, Burinex otizmde işe yarar mı?

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

bebeklerde otizm

Otizm, özellikle orta ve ağır düzey hastalar, ebeveynlerin davranış modelleri yerine biyolojik nedenlerle açıklanmaya başlıyor. Altta yatabilececek olası mekanizmalar bulundukça yeni tedavi seçenekleri öneriliyor.

Son 3 yılda ortaya atılan önemli teorilerden biri artmış GABAerjik uyarıcı sistem. Yenidoğan beyninde hücre içi klor yüksekliği nedeniyle GABA baskılayıcı değil uyarıcı olarak çalışıyor. Bu teorinin deney modeli ise gebelikte valproik asit (bir epilepsi ilacı) maruz bırakılmış annenin bebek fareleri. Bu farelerde GABA nın uyarıcı- baskılayıcı dönüşümünün gerçekleşmediği gösterilmiş. Kontrolsuz uyaranın otizm hastası fareler doğmasına yol açtığı düşünülüyor.

Burinex (idrar söktürücü bir ilaç) deneyin ikinci kısmında kullanılmış ve bu farelerin davranışların düzelmesini sağladığı gösterilmiş. Çocuklar üzerinde yapılan bir kaç çalışmada da burinex sonrası bu çocukların yüzdeki duygusal ifadeyi tanıma başarının artığı bulunmuş.

Fakat bazı ayrıntılara dikkat etmek lazım……

  1. Ağır otizmli çocuklarda ilaç etkili olmamış
  2. GABAergic dengesizliği olan çocuklarda kullanılması başarıyı artıracaktır
  3. İdrar söktürücü bir ilaç olduğu için kesinlikle doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Doç Dr Barış Ekici

View original post 4 kelime daha

Moleküler Otizm; Otizmde Şelasyon Tedavisi ? Yeterli Kanıt Yok!!!

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

Bilgi çağında, bir çok bilgi arasından doğru yolu bulmak için 20 yıldır hizmet veren bir organizasyon var.  Cochrane.

Hastalarınıza uygun tedavileri seçebilmeniz için, bilgilerin uygunluğunu denetleyen bir sistem. Herkesin ben yaptım oldu diyebildiği bir sistemde bir nevi sigorta görevi görüyor.

Otizm tedavisinde ağır metal şelasyonu da çok fırtınalar kopartılan bir alan. Cochrane bu tedavinin çocuklara önerilip, önerilemiyeceği hakkında Mayıs 2015’de bir rapor yayınladı. İlginç olan bu kadar fırtınalı bir konuda, değerlendirmeye alınabilecek kalitede sadece 1 çalışmanın yapılmış olmasıydı.

O tek çalışmada da 6 kür 3’er günlük DMSA şelasyonu uygulanmış otizmli çocuklarla, uygulanmayan (çalışma gereği plasebo(yalancı) ilaç verilerek uygulanmış gibi yapılan) otizmli çocuklar arasında bir fark saptanmamıştı.

Elbette bu çalışma ağır metallerin otizm ile ilişkisini değerlendirmiyor. Ağır metallerin otizm ile ilişkili olabileceğini bende düşünüyorum. Fakat bu işin çözümünün ağır metalleri atmak üzerine dizayn edilmiş bir tedavi yöntemi olamayacağına inanıyorum. Otizmde çözümlerin bu kadar doğrusal nedensellik göstereceğini düşünmek, kendimizi kandırmak olur.

Doç Dr Barış…

View original post 1 kelime daha

Otizmli Çocuklarda Beslenme Sorunları

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

brokoli otizm

Ülkemizde yapılan bir çalışmada otizmli çocukların %58’inin fazla kilolu veya şişman olduğu saptanmış. Çocukların yedikleri değerlendirildiğinde kalsiyum, çinko, folat ve B6 vitamininden fakir bir diyet ile beslendikleri saptanmış. İlginç olarak tedavide en çok kullanılan besin destekleri de çinko, folat ve B vitamin türevleridir.

Doğru beslenme, bütün kronik hastalıklarda başarılı tedavinin temel taşıdır. Otizm ve diğer nörolojik hastalıklar da buna istisna değildir.  Otizmli çocuklarda  en sık karşılaşılan beslenme sorunları;

~Seçicilik

~Yaşına uygun beslenmeye adapte olamama

~Çok kısa süreli ilgi gösterme

~Diyetinde kısıtlı türlere yer verme

~Bir rutine bağlı kalarak beslenme

Avrupa ve Amerikalı çocukların çoğunda zayıflık görülürken otizmli Türk çocuklarda genellikle kiloluluk ve obezite vardır.

Otizmli çocukların genel besin tercihleri şöyledir;

~Kuru – katı besinleri tercih etme

~Sulu – yumuşak besinleri reddetme

~Sebze ve meyveden hoşlanmama

~Elleri ile tutup yiyebilecekleri besinleri tercih etme

~Belli marka ve pişirme yöntemlerini tercih etme

~Belli renkteki besinleri tercih etme

Otizmli hastalarda vitamin ve mineral eksiklikleri,gastrointestinal sorunlar…

View original post 42 kelime daha