NöroPlay….Otizme farklı bir bakış.

Otizmde Doç Dr Barış Ekici tarafından geliştirilen Nörolojik Değerlendirme Bazlı Oyun Terapisi yöntemi NöroPlay için kliniğimizeden bilgi alabilirsiniz.
  • Otizmde sürekli hekim gözetiminde ilerleyen terapi süreci
  • Terapi öncesi değerlendirme ile çocuğun uygunluğunun ve risk faktörlerinin belirlenmesi
  • Gereksiz tetkikler yerine zamanında ve hedefe yönelik incelemeler
  • Uygun hastalara ilaç ve destek tedavileri
  • Hekim ve Oyun Terapistinin ortak yürüttükleri seanslar
  • Ailenin terapi sürecine doğrudan katılımı
  • Yaşam boyu kazanılacak beceriler… NöroPlay…